LỊCH PHÒNG VACXIN CHO LỢN THỊT

I - Lịch sử dụng Vacxin cho lợn thịt

      Ngày tuổi                7           14              21           28-30                      58-60
       Vacxin

      Suyễn      

       (lần 1)

     Tai xanh     

      (PRRS)   

     Circovirus        

     Suyễn (lần 2)

        Dịch tả

         (lần 1)

        Tụ dấu     

         Dịch tả (lần 2)    

 

II - Lưu ý: Mỗi lần tiêm vacxin, cần tiêm thêm BUTASAL-B12 chống sốc

Sau khi tiêm vacxin, cần bổ sung :

 

+  ADE VIT C, BETA-GLUCAMIN( 3-5 ngày) => tăng nhanh kháng thể đặc hiệu

 

+ META – KAZOL => chống phản ứng vacxin gây ốm, chết.

Các tin cùng chủ đề